Forma smartare städer:

Logotypen forma smartare städer

Allteftersom världens befolkning växer och stadskärnor blir ännu mer komplexa, kommer tekniken att spela en avgörande roll för att göra framtidens städer smartare och mer effektiva. Entreprenörer, innovatörer och ledande tekniktillverkare från hela världen utvecklar lösningarna och produkterna som kommer att leda oss varsamt in i framtiden.

Läs mer om de produkter som gör det möjligt för innovatörer, som Veniam, ett Portugalbaserat företag som ligger i Porto, att omvandla deras hemstad till ett trådlöst Mesh-nätverk som består av mobila hotspots.

WINC1500 Wi-Fi®-systemchip

ATWINC1500A är en IEEE 802.11 b/g/n radio/basband/MAC-nätverksstyrenhet med en krets som är optimerad för tillämpningar med låg strömförbrukning och har en helt integrerad effektförstärkare, LNA, switchning och strömhantering.

SAM R21 Xplained Pro-utvärderingssats

Denna robusta hårdvaruplattform används för att utvärdera SAM R21-serien av mikrokontroller med låg strömförbrukning med 32-bitars ARM® Cortex®-M0+ processor och en integrerad ISM-bandtransceiver med låg effekt på 2,4 GHz.

MIC2127A synkron Buck-styrenhet

MIC2127A är en synkron Buck-styrenhet med konstant frekvens med en funktion som gör det möjligt för användare att välja kontinuerligt överföringsläge eller diskontinuerligt läge med variabel frekvens för hyperlätt belastningsläge.

MIC45116 DC/DC-effektmoduler

Denna högintegrerade lösning påskyndar systemdesignen och förbättrar tiden till marknaden genom att införliva en DC/DC-styrenhet, MOSFET:ar, bootstrap-dioder och kondensatorer och induktorer i en enda kapsling.

MCP25625 CAN-styrenhet med integrerad transceiver

MCP25625 uppfyller alla fordonskrav för CAN-transceivrar med höga hastigheter och är en komplett, kostnadseffektiv lösning i ett litet format som ansluter direkt till MCU:n som arbetar från 2,7 V till 5,5 V.

MCP2003B LIN-transceiver

Enheten uppfyller LIN Bus-specifikationsrevisionerna 2.2, SAE J2602 och ISO 17987, och är utformad för att fungera i fordonsmiljön och överleva alla angivna övergående förhållanden.

Utforska ett nytt koncept inom inomhusodling och de olika produkter som gör att företag som Mirai, ett Tokyo-baserat företag, kan bli världens största inomhusjordbruk.

MCP6N16 instrumentförstärkare med nollavvikelse

MCP6N16 har en självkorrigerande arkitektur som maximerar DC-prestanda genom att tillhandahålla extremt låg offset, låg offsetavvikelse och överlägsen CMRR och PSRR samtidigt som den eliminerar de negativa effekterna av 1/f-brus.

MIC2127A synkron Buck-styrenhet

MIC2127A är en synkron Buck-styrenhet med konstant frekvens med en funktion som gör det möjligt för användare att välja kontinuerligt överföringsläge eller diskontinuerligt läge med variabel frekvens för hyperlätt belastningsläge.

dsPIC33EP GS-digitala signalstyrenheter

Dessa DSC:er levererar mer sofistikerade icke-linjära, prediktiva och adaptiva styralgoritmer vid högre switchningsfrekvenser som möjliggör konstruktioner av strömförsörjningar som är mer energieffektiva med bättre specifikationer.

MIC45116 DC/DC-effektmoduler

Denna högintegrerade lösning påskyndar systemdesignen och förbättrar tiden till marknaden genom att införliva en DC/DC-styrenhet, MOSFET:ar, bootstrap-dioder och kondensatorer och induktorer i en enda kapsling.

HV9805 LED-drivkrets för högspänning

HV9805 ger en sann konstant strömdrivenhet för LED-belastningen samtidigt som den drar nätström med hög effektfaktor. Enheten är särskilt utformad för enkel ledningsspänning snarare än universell AC.

MIC45404 DC-till-DC-effektmodul

MIC45404 har en extremt låg höjd på 2,0 mm och innehåller en DC-till-DC-regulator, bootstrap-kondensator, högfrekvent ingångskondensator och en induktor som ger 6 A uteffekt.

Upptäck nya verkligheter i förstärkt verklighet (AR) och undersök de viktigaste produkterna som stärker DAQRI, ett Los Angeles-baserat företag som utvecklar AR-produkter och tekniker som förbättrar den mänskliga kapaciteten i tillverkningstillämpningar

SMARTA ARM-baserade inbäddade MPU:er i SAMA5D2-serien

Denna ®ARM Cortex-A5-processor har en NEON™ SIMD-motor för accelererad multimedia- och signalbearbetning med ett konfigurerbart L2-cacheminne på 128 kB.

PIC32MZ 32-bitars mikrokontroller

Mikrokontrollerna är utformade för att minska latensen och snabba upp prestandan på MCU:n på 200 MHz, och har en FPU-hårdvara, 12-bitars 18 MSPS ADC och ett omfattande DSP-bibliotek.

SMART SAM B11

SMART SAM B11, en BLE 4.1-modul med extremt låg strömförbrukning, tillhandahåller en komplett smart Bluetooth®-tillämpning på en ARM Cortex-M0-baserad MCU med 256 KB inbyggt flashminne.

BTLC1000 SmartConnect IoT-moduler

Modulen inkluderar en mikrokontroller, transceiver, modem, MAC-, PA-, TR-switch och en strömhanteringsenhet som gör att den kan användas för fristående bearbetning med inbäddad BLE-anslutbarhet.

MIC45116 DC/DC-effektmoduler

Modulerna har en arkitektur för hypersnabb styrning som möjliggör snabba transientsvar och erbjuder upp till 6 A utström med en toppeffektivitet på >93 % och en fast växlingsfrekvens på 600 kHz.

MIC1810 LDO-regulator med extremt låg viloström

Regulatorn har fasta standard utgångar mellan 1,2 VDC–4,2 VDC med ett ingångsområde från 2,5 VDC–5,5 VDC och en strömförbrukning på mindre än 20 nA under drift.