Tillgänglighetsuttalande från Mouser Electronics

Mouser Electronics är engagerade i att säkerställa digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar ständigt med att förbättra användarupplevelsen för alla och tillämpar lämpliga standarder för tillgänglighet.

Status för överensstämmelse

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definierar krav för designers och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Dessa riktlinjer har tre nivåer av överensstämmelse: nivå A, nivå AA och nivå AAA. Mouser Electronics uppfyller delvis WCAG 2.0, nivå AA. Uppfyller delvis innebär att vissa delar av innehållet inte helt lever upp till tillgänglighetsstandarden

Återkoppling

Vi välkomnar din återkoppling gällande tillgängligheten för Mouser Electronics. Tala om för oss om du stöter på några tillgänglighetshinder på Mouser Electronics: