Auktoriserade återförsäljare

Förfalskade delar hör inte hemma i vår bransch. Sådana delar orsakar problem, från produktionsstopp till produktfel. Det bästa sättet att få originaldelar är att köpa dem direkt via auktoriserade källor.

När du köper genom Mouser Electronics kan du vara säker på att:

  • Produkterna har införskaffats direkt från tillverkarna eller från deras auktoriserade kanaler.
  • Produkten har hanterats och lagrats i enlighet med branschens kvalitetsstandarder.
  • Full tillgång till våra tillverkares hela sortiment av toppmodern teknik- och produktinformation, samt vår omfattande tekniska support

Vi uppmuntrar alla våra kunder att skapa interna kontroller för att säkerställa att alla delar som köps in kommer från auktoriserade distributörer.

Som medlem av ECIA (Electronic Components Industry Association) och ECAS (Electronic Components Application and Supply Chain Branch för CIITA) är Mouser Electronics dedikerade att tillhandahålla förstklassiga, äkta komponenter med fabriksgaranti – och följa de högsta standarderna inom kundservice.

ECIA:s uppdrag är att främja och förbättra affärsmiljön för auktoriserad försäljning av elektroniska komponenter. Organisationens syfte är att förbättra relationen mellan distributörer och tillverkare, och att representera företag som arbetar med distribution av elektroniska komponenter och delar, datorer och kringutrustning, test och mätning, styrutrustning och deras tillverkare.