Ett av våra ansvarsområden är att skapa en bättre värld för alla

Mouser grundades på en passion för teknik och innovation och en önskan att förena de båda för att göra vår värld till en bättre plats. Vårt uppdrag och vision, verksamhet och processer, anställda, samhällen och miljöpåverkan alla tillsammans stöttar de underliggande principerna av socialt ansvar. Under de senaste 50 åren har denna passion utmanat oss, hjälpt oss att bejaka förändring och se världen från nya perspektiv – en ledstjärna även för framtiden.

Konfliktmineraler och människohandel

Konfliktmineraler och anti-människohandel

Genom vår globala leveranskedja förbinder vi oss att anskaffa mineraler och bevara sällsynta jordartsmetaller på ett ansvarsfullt sätt. Vi är också vaksamma inför överträdelser av mänskliga rättigheter, något som förebyggs genom att utrota slaveri och människohandel.

Etik och uppförandekod

Etik och uppförandekod

Berkshire Hathaway är mycket stolta över de värderingar som driver verksamheten. Alla våra företag följer de högsta nivåerna av affärsetik och personlig integritet i alla typer av transaktioner och interaktioner.

Uppsökande samhällshjälp och utbildning

Uppsökande samhällshjälp och utbildning

Vårt uppdrag är att bidra med resurser som stärker och bygger upp våra samhällen. Målet är att öka kompetensen hos alla studenter genom att främja högre utbildning och ge dem möjlighet att vidga sina kunskaper och färdigheter.

Miljöansvar

Miljöansvar

Mouser visar respekt för miljön som en naturlig följd av vårt arv av ansvarsfull innovation samt för utformningen av nya produkter som förbättrar livskvaliteten. Här ingår produkter som löser svåra miljörelaterade utmaningar med minsta möjliga påverkan.

Stärka anställda och arbetskraftens mångfald

Stärka anställda och arbetskraftens mångfald

Mänskligheten omfattar individer av alla slag och utgör ett kollektiv av olika människor med skiftande åsikter och erfarenheter. Mouser tror att världen fungerar bäst när alla är delaktiga. Därför består vårt team av de mest begåvade personerna från hela världen.

Säkerhet och beredskap

Säkerhet och beredskap

Mouser följer de strängaste normerna för säker drift av anläggningar och skydd av våra medarbetare, med en nollvision mot skador, arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall. Vi arbetar också dygnet runt, hela året, för att upprätta den högsta beredskapen inför nödsituationer och skydda alla våra affärsverksamheter.