100 % äkta produkter

De senaste åren har antalet förfalskade komponenter som kommit in i leveranskedjan inom elektronikkomponentindustrin ökat. En del i att kunna känna sig trygg när man beställer är att veta att Mouser Electronics vidtar alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vi tar emot godkända, äkta komponenter direkt från den ursprungliga tillverkaren eller tillverkarens godkända distributörer. Mousers kunder kan därför vara helt säkra på att vi har strikta rutiner för produkters spårbarhet och åtgärder mot förfalskning – och att alla elektroniska komponenter vi levererar är 100 % äkta.

AS9100D/ISO9001:2015 registrerad distributör

Mouser är en eftertraktad AS9100D-certifierad distributör som säkrar leveranskedjan för flygteknik-, rymd- och försvarsbranscherna. Det är baserat på kvalitetshanteringssystemet ISO9001:2015 och omfattar krav för flygteknik, rymdteknik och försvar. Detta etablerar en hög nivå av spårbarhet och åtgärder för att motverka förfalskningar tillämpas för alla elektroniska komponenter som lagras och fraktas.

SAE AS6496 ackrediterad distributör

Mouser är den första distributören som har ackrediterats och helt uppfyller de stränga kraven i standarden SAE AS6496 för åtgärder för att motverka förfalskade delar inom distribution av elektroniska komponenter. AS6496 sätter krav för undvikande, detektering, minskning och disposition av förfalskade produkter i den auktoriserade distributionsleveranskedjan. Som helhet betyder denna standard att vi kan tillhandahålla full spårbarhet till de ursprungliga tillverkarna för alla produkter som vi lagerför och säljer.

ECIA-auktoriserad distributör

Som medlem av ECIA (Electronic Components Industry Association) och ECAS (Electronic Components Appliction och Supply Chain Branch of CIITA) är Mouser Electronics dedikerade att tillhandahålla förstklassiga, äkta komponenter med fabriksgaranti – och följa de högsta standarderna inom kundservice. Dessutom är vi medlemmar i Trustedparts.com, som gör att du kan utnyttja styrkan i auktoriserade branschpartnerskap och säkerställa 100 % sinnesro, flexibilitet, sortiment och utmärkt kundservice.

ECIA:s uppdrag är att främja och förbättra affärsmiljön för auktoriserad försäljning av elektroniska komponenter. Syftet med förbundet är att förbättra relationen mellan distributörer och tillverkare, och att representera företag som arbetar med distribution av elektroniska komponenter och delar, datorer och kringutrustning, test och mätning, styrutrustning och deras tillverkare.

Köp genom Mouser Electronics betyder:

  • Produkter införskaffades direkt från tillverkarna eller från deras auktoriserade kanaler
  • Produkter hanterades och förvarades i enlighet med branschens kvalitetsstandarder
  • Full åtkomst till våra tillverkares hela sortiment av toppmodern teknik- och produktinformation, samt vår omfattande tekniska support