Den här integritetspolicyn ändrades senast den 26 februari 2023.
För oss på Mouser är hanteringen av de personuppgifter du delar med oss extremt viktig. Vi vill att du ska kunna lita på att dina uppgifter är trygga och säkra hos oss och att du ska förstå hur vi använder dem för att erbjuda dig en bättre, mer personlig shopping-upplevelse.
Personuppgiftsansvarig är Mouser Electronics, Inc. (kallad "Mouser", "vi" eller "oss" i denna policy).
Mouser strävar alltid efter att göra rätt när det handlar om hur vi samlar in, använder och skyddar information som identifierar eller är associerad med dig som fysisk person ("personuppgifter"). Därför har vi utvecklat denna integritets- och cookie-policy ("policy"), som:
 • definierar de typer av personuppgifter som vi samlar in;
 • förklarar hur och varför vi samlar in och använder dina personuppgifter;
 • förklarar varför och när vi delar personuppgifter inom Mouser Electronics och med andra organisationer (leverantörer och tillverkare); och
 • förklarar de rättigheter och val du har när det gäller dina personuppgifter.
Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster, så vi vill vara tydliga med att förklara vad denna policy täcker. Denna policy gäller våra internetsidor, inklusive www.mouser.com, och våra mobilappar för mobila enheter med iOS eller Android (kallas tillsammans våra "tjänster"). Att använda våra tjänster betyder att denna policy också gäller när du handlar från oss via telefon, eller om du kontaktar oss eller vi kontaktar dig avseende våra tjänster.
Det här avsnittet beskriver de personuppgifter som vi kan komma att samla in från dig när du använder våra tjänster, och vilka andra personuppgifter som vi kan få från andra källor.
Uppgifter som du ger till oss direkt.
När du registrerar dig på vår webbplats eller anmäler dig till våra tjänster eller köper produkter, får vi följande uppgifter från dig:
 • ditt namn, din profilinformation, din leveransadress och dina fakturaadresser, din betalningsinformation, din e-postadress, dina telefonnummer och ditt företagsnamn (i förekommande fall).
 • När du skapar ett konto uppmanas du att skapa ett användarnamn och ett lösenord. Mouser lagrar ditt användarnamn och lösenord (i krypterat format) i vår säkra datamiljö och använder bara din information för att hälsa dig välkommen tillbaka när du loggar in och för att göra din upplevelse mer personlig.
 • Leverans- och fakturaadresserna du angav, för enklare hantering vid ditt nästa köp.
 • Produkter och annan information om din shoppingvagn, projekt, stycklista eller information som finns i din beställningshistorik.
När du kontaktar oss eller när Mouser kontaktar dig, eller när du deltar i kampanjer, tävlingar, kundundersökningar eller besvarar frågeformulär från Mouser, eller när du lägger upp något eller tar kontakt med oss via sociala medier, kan vi samla in följande information:
 • personuppgifter som du tillhandahåller när du kontaktar oss (till exempel namn och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress);
 • uppgifter om e-postmeddelanden och andra digitala meddelanden, inklusive länkar som du öppnar i dem och huruvida du har öppnat våra meddelanden;
 • e-postrubriker, information om IP-adress, värdnamn och ISP-information för den server som skickar meddelandet;
 • din feedback och dina bidrag i kundundersökningar och frågeformulär.
Du kan välja vilken information du vill ge till oss eller om du överhuvudtaget vill ge oss någon information. Viss information, som ditt namn, adress och betalningsinformation, krävs emellertid för att vi ska kunna behandla din transaktion. Om du inte ger oss denna information kommer du inte att kunna använda vår webbplats, beställa produkter eller använda vissa av våra tjänster.
När du köper Mousers produkter bör du känna till följande:
 • Mouser sparar inte kreditkortsnummer. Dina kreditkortsuppgifter tokeniseras redan den första gången de behandlas. Om du väljer att spara ett kreditkort på ditt konto för användning i framtiden sparas bara detta krypterade token och det används för att belasta ditt kreditkortskonto.
 • Mouser använder tekniker som upptäcker och tar bort kreditkortsinformation som skickats genom icke-godkända kanaler via e-post eller fax; och
 • Mouser är integrerat med regionala betalningsadministratörer över hela världen. Tredjeparts betalningsadministratörer (WeChat, Alipay, PayPal etc.) hanterar betalningsuppgifter genom sina egna internetsidor och inte genom Mousers webbplats.
Cookies och annan spårningsteknik

Mouser och våra utomstående partners samlar automatiskt in vissa typer av användningsinformation när du använder våra tjänster, läser våra e-postmeddelanden eller är i kontakt med oss på något annat sätt. Vanligtvis samlar vi in den här informationen med hjälp av olika typer av spårningsteknik, inklusive cookies, webbfyrar, inbäddade script, lokaliseringsidentifierande teknik, filinformation och liknande teknik (tillsammans kallat "spårningsteknik").

Mouser samlar in information om din enhet och dess programvara, som IP-adress, typ av webbläsare, tjänsteleverantör för internet, plattformstyp, enhetstyp, operativsystem, datum- och tidsstämpel (ett unikt ID som låter oss identifiera din webbläsare, mobila enhet eller ditt konto). Vi samlar också in information om hur du använder vår webbplats. När du går till vår webbplats via en mobil enhet kan vi samla in unika identifikationsnummer som hör till din enhet eller din mobilapp.

Vi kan samla in analysdata eller använda analysverktyg från tredje part som hjälper oss att mäta trafik och användningstrender så att vi kan förstå våra användares demografi. Vi kan använda teknik som tillåter oss att känna igen dig och kontakta dig på flera olika enheter, inklusive verktyg för statistiskt modellbygge. Mer information finns i vår cookiepolicy.

Vad använder Mouser mina uppgifter till?

Mouser bearbetar dina uppgifter i enlighet med all tillämplig dataskyddslagstiftning, och följer efter bästa förmåga principerna för dessa komplexa lagar. Vi bearbetar dina uppgifter för de ändamål som finns förklarade i denna dataintegritetspolicy. Det rör sig i huvudsak om bearbetning av köp och att expediera beställningar. Bearbetningen kan också gälla sådant som produktutveckling, marknadsundersökningar, optimering av verksamhets- och webbplatsprocesser, och hur vi utformar våra tjänster och individanpassad reklam utifrån behov.

Bearbetning av köp och tillhandahållande av tjänster online, lokalt och individanpassat:

Vi bearbetar dina uppgifter för att fullgöra avtal samt tillhandahålla och verkställa ytterligare tjänster som du kan ha bett om, så som beskrivs i denna dataintegritetspolicy. De viktigaste syftena är att:

 • Tillhandahålla våra tjänster individanpassat och efter behov. Här ingår funktionaliteten på webbplatser, i appar samt mellan olika enheter och mellan olika plattformar.
 • Fullgöra köpeavtal och kundservice, inklusive bearbetning av betalningar, kravhantering samt bearbetning av returer, klagomål och garantiåtaganden.
 • Kommunicera sådant med dig som inte handlar om marknadsföring, till exempel tekniska och säkerhetsrelaterade spörsmål samt avtalsrelaterade ämnen (t.ex. bedrägerivarningar, spärrning av konto eller produktåterkallning).
 • Genomföra kampanjer, tävlingar och/eller skicka nyhetsbrev.
 • Att dela transaktionsuppgifter med tredje part i efterlevnadssyfte.
Rättslig grund:

När vi fullgör avtal som överenskommits mellan dig och oss, tillhandahåller en tjänst som du har begärt, eller delar transaktionsuppgifter med tillverkare för att underlätta efterlevnad, är den rättsliga grunden artikel 6 (1) b i GDPR och artikel 6 (1) e i GDPR.

Att förbättra shoppingupplevelsen:

Mouser använder uppgifter för att förbättra shoppingupplevelsen. På Mousers e-handelsplats finns miljontals produkter och hundratals varumärken. Det är nödvändigt att visa innehållet och erbjudanden på ett sätt som bygger på människors behov, så att du kan hitta de produkter som intresserar just dig eller som du behöver.

Mouser använder cookies och har tillgång till data för användningsanalyser. Mouser använder också data som vi fått från reklampartners medan du besöker Mouser. När vi är inloggade på ett kundkonto använder vi profiluppgifter samt data som rör intressen och shopping för att shoppingupplevelsen ska bli personlig. Tack vare att vi på Mouser kan göra din upplevelse mer personlig kan vi ge dig passande sökresultat, produktförslag, tekniska rekommendationer och annat som stämmer med det du är intresserad av.

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för bearbetning av dina uppgifter inom ramverket för optimering är artikel 6 (1) f i GDPR, varigenom våra legitima intressen ingår i de ovan nämnda syftena.

Förebyggande av bedrägeri:

Mouser använder insamlade uppgifter för att verifiera identitet, säkerställa att bedrägeri inte föreligger samt för att skydda mot potentiella säkerhetsproblem. Detta gäller både vid beställning och registrering av ett kundkonto. Mouser använder krypterings- och säkerhetsteknik för att skydda sina nätverk och data. Vi, Mouser, vidtar också tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra våra system mot förluster, destruktion, otillbörlig åtkomst eller distribuering av kunddata av obehöriga personer. Skyddet av personuppgifter är vår främsta prioritet.

Mouser använder sig av tekniska och manuella tillvägagångssätt för att förhindra bedrägeri för att skydda våra användare mot missbruk av uppgifter, och då särskilt mot bedrägliga beställningar.

Rättslig grund:

Mouser kan bearbeta dina data för att förhindra bedrägerier – artikel 6 (1) b i GDPR. Data kan också bearbetas med våra legitima intressen som grund – artikel 6 (1) f i GDPR.

Kreditbedömning:

Mouser använder de uppgifter vi fått och uppgifter om kreditvärdighet från externa kreditupplysningsbyråer, i form av poäng, för att fastställa gränsen för kredit. Poängen är statistiskt motiverade uppskattningar av den framtida risken, i form av numeriska värden, för att en person inte ska kunna fullgöra sitt åtagande.

Beroende på hur kreditbedömningen utfaller, dvs. om beloppet är positivt (plus) eller negativt (minus), visas vilka betalningsmetoder du kan använda för att genomföra ditt köp.

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för den ovan nämnda kreditbedömningen är artikel 6 (1) b i GDPR, eftersom den behövs för att nödvändiga åtgärder ska kunna genomföras före ingåendet av avtalet. Denna bearbetning grundar sig på vårt legitima intresse (artikel 6 (1) f i GDPR) och andra användares legitima intresse för att undvika betalningsinställelse, för att identifiera och förebygga bedrägeri och för att klara upp brott.

Reklam och marknadsundersökningar, dataanalys:

Mouser använder dina uppgifter, även för dataanalys, för annonsering och marknadsundersökningar, speciellt för dessa syften:

 • Klassificering till olika mål- och användargrupper i våra marknadsundersökningar (användarsegmentering).
 • Iakttagelser från olika målgrupper och deras respektive användarvanor och shoppingintressen.
 • Sammanställning av iakttagelser kring demografi, intressen, våra användares vanor när det gäller shopping och användning samt marknadsföring utifrån dessa iakttagelser, inom ramen för reklamtjänster som tillhandahålls tredje part.
 • Tidig identifiering av trender inom teknik och internethandel.
 • Reklam avsedd för befintliga kunder.
 • Direktreklam, t.ex. i form av nyhetsbrev.
 • Planering och genomförande av reklam som motsvarar målgruppernas intressen samt uppföljning av hur framgångsrik den är.
 • Iakttagelser av hur våra tjänster används (användningsanalys).
Rättslig grund:

Om databearbetning för ovan nämnda syften görs med ditt medgivande, är den rättsliga grunden artikel 6 (1) a i GDPR (medgivande) och det legitima intresset (artikel 6 (1) f i GDPR).

Produkt- och teknikutveckling:

Mouser använder dina uppgifter för produkt- och teknikutveckling, inklusive utveckling och förbättring av individanpassade tjänster. När vi gör detta använder vi sammanställd, pseudonymiserad eller anonymiserad data och maskininlärningsalgoritmer för att analysera våra användares intressen. Data som bearbetas i samband med produkt- och teknikutveckling, särskilt för dessa syften:

 • Utveckling och förbättring av personanpassade tjänster och teknik för dataanalys, reklam och mer relevant produktsökning.
 • Utveckling av teknik och koncept för att förbättra IT-säkerhet, förhindra bedrägeri och stärka dataskyddet, t.ex. med hjälp av teknik för pseudonymisering, kryptering och anonymisering.
Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för bearbetning av dina data för produkt- och teknikutvecklingssyften är artikel 6 (1) f i GDPR, varigenom våra legitima intressen ingår i de ovan nämnda syftena.

Företagsförvaltning och verksamhetsoptimering:

Mouser överför och bearbetar data som är nödvändiga för administrativa och logistiska processer.

Databearbetning för företagsförvaltning och verksamhetsoptimering innebär också att vi kan förbättra kundservice, hantera bedrägeri och säkerhet. Mouser säljer aldrig kunduppgifter.

Vi, Mouser, kan yppa transaktionsuppgifter från vårt/våra kassasystem (”POS”) system (även benämnt ”POS-information”) för tillverkaren för marknadsundersökningar, betalning av provision till tillverkarens försäljningspersonal eller för att underlätta efterlevnad. POS-information kan också användas av oss, TTI, Inc., tillverkaren eller tillverkarens representanter för att förse användaren med viktig information eller för att kontakta användaren om potentiell designaktivitet eller för att underlätta efterlevnad.

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för bearbetning av dina data för verksamhetsförvaltning och optimering är artikel 6 (1) f i GDPR, varigenom våra legitima intressen ingår i de ovan nämnda syftena. När vi bearbetar dina data utifrån rättsliga föreskrifter, t.ex. lagringsskyldighet och penningtvättsundersökningar i enlighet med skattelagstiftningen, är den rättsliga grunden artikel 6 (1) c i GDPR.

Med ditt medgivande som grundval:

Om du har gett Mouser medgivande till att bearbeta personuppgifter, är ditt medgivande den främsta grunden för vår databearbetning. Vanliga syften är:

 • Prenumeration på nyhetsbrev
 • Deltagande i enkäter och marknadsundersökningar
 • Supportdokumentation avseende kundservice
 • Genomförande av kreditbedömning (om det inte krävs för att fullgöra avtalet)

Din rätt till sekretess är viktigt för Mouser. Runt om i världen införs ständigt nya lagar och krav som berör integriteten. Mouser ser som sin uppgift att säkerställa att din integritet skyddas, oavsett vem du är och var du kommer i från. Vi respekterar din rätt till integritet och hanterar dina uppgifter i enlighet med dina önskemål.


Åtkomsträttighet (Rättighet att veta)

Manuell begäran om åtkomsträttigheter
Om du vill ha en kopia på de personuppgifter som vi har om dig, och om du inte har en e-postadress, ber vi dig skriva till:
Mouser Data Protection Office (Mousers avdelning för dataskydd)
Mouser Electronics
1000 N. Main Street
Mansfield, Texas 76063
USA
Vi vill försäkra oss om att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Om några av uppgifterna är felaktiga, ber vi att du meddelar oss detta så att vi kan uppdatera dem.

Rätt till radering (Rättighet att få dina uppgifter raderade)

Du har rätt till radering och att begära radering av de personuppgifter som Mouser har.
Innan du begär att bli raderad, ber vi dig överväga att uppdatera dina preferenser för kommunikation genom att gå in på vår sida för prenumerationsinställningar.
Manuell rätt att raderas
Om du vill begära att bli raderad och om du inte har en e-postadress, skriv till:
Mouser Data Protection Office (Mousers avdelning för dataskydd)
Mouser Electronics
1000 N. Main Street
Mansfield, Texas 76063
USA
Du kan också skicka e-post till oss på DPO@mouser.com.
Mouser kommer att genomföra följande process.
 • Mouser kommer att radera ditt konto (dina personuppgifter).
 • Mouser kommer att ta bort dina uppgifter från vår databas för marknadsföring.
 • Mouser raderar information om registrerade transaktioner endast efter att lagstadgad arkiveringsskyldighet har uppfyllts (en registrerad transaktion är uppgift om ett inköp, en faktura, en återbetalning, en kredit eller en betalning).
 • Mouser behåller en registrering av din "begäran att bli raderad" och en loggning som visar när dina uppgifter raderades från våra system.
 • Mouser kommer att skicka dig en e-postbekräftelse på att dina personuppgifter har raderats från våra system.

Andra rättigheter

 • Rätt till rättelse. Rättigheten att få din personliga information rättad utan onödigt dröjsmål, om denna personliga information är felaktig eller bristfällig;
 • Rätt till begränsning. Rätten att kräva begränsning av vår behandling av dina personuppgifter under särskilda omständigheter. Detta gäller bland annat om du anser att uppgifterna vi har om dig är felaktiga. I sådana fall kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi bekräftar uppgifternas korrekthet;
 • Rätt till dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet tillåter dig att enkelt överföra, kopiera eller flytta personuppgifter från en organisation till en annan; och
 • Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot behandling som utgår från våra berättigade intressen, om det finns skäl som gäller din specifika situation. Du kan invända mot marknadsföringsaktiviteter av vilket skäl som helst.
 • Rätt att inge klagomål. Du har också rätt att lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.
Om du vill utöva någon annan av dina rättigheter, skriv till oss på:
Mouser Data Protection Office (Mousers avdelning för dataskydd)
Mouser Electronics
1000 N. Main Street
Mansfield, Texas 76063
USA
Du kan också skicka e-post till oss på DPO@mouser.com.

Marknadsföring och marknadsundersökningar
Mouser kommer att skicka dig relevanta nyheter, erbjudanden och undersökningar om våra produkter och tjänster på ett antal olika sätt, inklusive med e-post, men bara om du tidigare har godkänt att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden. Dina preferenser för e-post kan ställas in på våra webbplatser eller genom Mousers kundtjänst.
Vi vill också gärna höra vad du tycker om våra tjänster, så det kan hända att vi kontaktar dig för marknadsundersökningar. Du kan alltid välja om du vill delta i våra marknadsundersökningar eller inte.
Vi vill att du ska känna till dina rättigheter och val när det handlar om hur vi kan komma att använda dina personuppgifter. Beroende på hur du väljer att hantera din information kan dessa rättigheter och val inkludera följande:
 • Inställningar för profil och delning av data: Du kan uppdatera ditt användarnamn och lösenord och du kan ändra vissa av dina preferenser för delning av data;
 • Så här kan du styra dina preferenser för kommunikation: Du kan sluta att ta emot e-post om kampanjer från oss genom att klicka på "uppsägningslänken" som finns i våra meddelanden. Vi gör allt vi kan för att behandla alla begäranden om uppsägning så snabbt som möjligt; och
 • Ändra eller radera din information: Om du har några frågor om att granska, ändra eller radera din information, kan du kontakta oss direkt på DPO@mouser.com
 • Icke-diskriminering:Mouser ger alla sina kunder likvärdig service. Att du utövar dina rättigheter till integritet förändrar inte på något som helst sätt vår service till dig, vår kund (CCPA Cal. Civ. Code § 1798.125).
 • Försäljning av kunduppgifter:Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi ser till att dina uppgifter är säkra. Mouser säljer inte kunduppgifter. Mouser delar inte med sig av och säljer inte distributionslistor, marknadsföringslistor eller kundlistor. Mouser värdesätter din sekretess och använder dina uppgifter enbart för att fullfölja beställningar och tillhandahålla den utmärkta service du förväntar dig (CCPA Cal. Civ. Code §§ 1798.120 and 1798.135(a)-(b)).

Vi är måna om att din information ska vara säker. Därför använder vi fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder som utformats för att skydda integriteten och säkerheten hos all information som samlas in genom transaktioner på vår webbplats och genom vår kundtjänst. Vi har säkra servrar, brandväggar och kryptering för att säkra all vår information.

Vi sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de affärssyften som beskrivs i denna policy, i enlighet med lagenliga krav och efterlevnaden av avtal. I allmänhet raderas information om registrerade transaktioner efter att lagstadgad arkiveringsskyldighet har uppfyllts (en registrerad transaktion är uppgift om ett inköp, en faktura, en återbetalning, en kredit eller en betalning).

Eftersom vi har vårt säte i Amerikas Förenta Stater (USA) kommer all information som du lämnar till oss att behandlas och sparas i USA. Mouser garanterar lämpligt (adekvat) skydd för alla kunduppgifter i enlighet med internationellt erkända standarder för dataskydd.

Om du vill veta mer om de skyddsåtgärder vi använder oss av, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av denna policy.

Internetreklam

Intressebaserad reklam. Vi deltar i intressebaserad reklam och använder utomstående reklamföretag för att visa målbaserade annonser för dig, baserat på din webbläsarhistorik. Vanligen, men inte alltid, tillhandahålls den information vi delar genom cookies eller liknande spårningsteknik. Cookies och spårningsteknik känner igen den enhet du använder och samlar in information. Detta inkluderar klickströmsinformation, webbläsartyp, tid och datum då du besökte webbplatsen och annan information. Våra utomstående partners använder den här informationen för att göra de annonser du ser på internet mer relevanta för dig, samtidigt som de erbjuder annonsrelaterade tjänster som rapportering, attribuering, analys och marknadsundersökning.
Widgets och annonsering på sociala media. Vår webbplats kan ha funktioner knutna till sociala media, som t.ex. Gilla-knappen på Facebook, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter eller andra widgets. De här företagen inom sociala media kan känna igen dig och samla in information om ditt besök på vår webbplats, och de kan placera ut en cookie eller annan spårningsteknik. Dina interaktioner med de här funktionerna styrs av dessa företags sekretesspolicyer.
Vi visar målinriktad reklam för dig genom sociala media-plattformar, som Facebook, Twitter och andra. Dessa företag har program för intressebaserad annonsering som låter oss rikta reklam till användare som har visat intresse för våra tjänster när användarna befinner sig på sociala media-plattformen, eller till grupper av andra användare som delar liknande egenskaper. Dessa annonser styrs av sekretesspolicyerna hos de sociala media-företag som tillhandahåller dem.
Länkning av enheter. Vi eller våra utomstående partners kan länka dina olika enheter till varandra, så att innehåll som du ser på en enhet kan resultera i relevant annonsering på en annan enhet. Vi gör det här genom att samla in information om varje enhet du använder när du är inloggad på vår webbplats. Vi kan använda den här länkningen av enheter för att visa intressebaserad reklam och annat personaliserat innehåll på dina olika enheter, för att utföra analys och för att mäta hur våra reklamkampanjer fungerar.
Dina val:
 • Intressebaserad reklam. För att få veta mer om intressebaserad reklam och hur du kan göra för att avstå från en del av denna reklam kan du besöka internetresurserna hos Network Advertising Initiative på http://www.networkadvertising.org/choices och/eller DAAs resurser på www.aboutads.info/choices. Om du befinner dig inom EES kan du också hantera vissa reklam-cookies genom att besöka Your Online Choices på www.youronlinechoices.eu.
 • Mobil annonsering. Du kan också begränsa intressebaserad reklam genom inställningarna på din mobiltelefon, genom att välja "limit ad tracking" (begränsa reklamspårning) (iOS) eller "opt-out of interest based ads" (avstå från intressebaserad reklam) (Android). Du kan också ha möjlighet att avstå från viss — men inte all — intressebaserad reklam som visas av mobila annonsnätverk genom att besöka http://youradchoices.com/appchoices och ladda ned mobilappen AppChoices.
 • Vissa av dessa möjligheter att avstå kanske inte fungerar om din webbläsare inte är inställd på att acceptera cookies. Om du raderar cookies, ändrar inställningarna på din webbläsare, byter webbläsare eller dator eller använder ett annat operativsystem måste du avstå på nytt.

Tredjepartsanalys

Google Analytics. Vi använder Google Analytics för att känna igen dig och länka de enheter du använder när du besöker vår webbplats på din webbläsare eller mobila enhet, när du loggar in på ditt konto på vår webbplats eller när du interagerar med oss. Google Analytics hjälper oss att förstå bättre hur våra användare interagerar med vår webbplats och att skräddarsy våra annonser och vårt innehåll för dig.
Du kan läsa mer om vad som gäller för Google på www.google.com/policies/privacy/partners/.
För information om hur Google Analytics samlar in och bearbetar data, och om hur du kan styra den information som skickas till Google, se Googles webbplats https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
FullStory Inc. Vi anlitar FullStory Inc. för insamling av analysdata så att vi kan förbättra din upplevelse ytterligare när du använder vår webbplats. Det berör besökta sidor, klickade länkar, icke-känslig text som du skrivit in och muspekarens rörelser, liksom information som samlas in oftare, till exempel hänvisnings-URL, sökmotor, operativsystem och IP-adress (IP = Internet Protocol). Dessa uppgifter förvaras i ett molnbaserat lager som uppdateras med AES 256-bitars kryptering eller starkare. Vi varken spårar, lagrar eller samlar in någon annan personligt identifierbar information (PII), till exempel inte namn, adress, inloggningsinformation eller ekonomisk information. Du kan läsa mer om FullStory på deras webbplats https://www.fullstory.com/legal/privacy-policy. Du kan välja bort FullStorys datainsamling på https://www.fullstory.com/optout.
Vi samlar inte medvetet in eller begär information från personer under 16 år. Om vi får reda på att vi av misstag har samlat in personuppgifter från ett barn under 16 år raderar vi denna information. Om du tror att vi kan ha information om ett barn under 16 år, kontakta oss på DPO@mouser.com.
Våra tjänster kan innehålla länkar till och från tredje parters webbplatser som tillhör våra affärspartners, annonsörer och sociala media. Dessutom kan våra användare lägga upp länkar till tredje parters webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, tänk på att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar något ansvar för deras policyer eller webbplatser. Vi rekommenderar starkt att du läser deras sekretesspolicyer och villkor för användning för att förstå hur de samlar in, använder och delar information.
Om du har några frågor om denna policy, Mousers webbplats eller Mousers tjänster, är du välkommen att kontakta oss på DPO@mouser.com eller skriva till vår avdelning för dataskydd:
Mouser Electronics
Mouser Data Protection Office (Mousers avdelning för dataskydd)
1000 N. Main Street
Mansfield, Texas 76063
USA
Vi kan då och då ändra eller uppdatera denna policy för att den ska återspegla ändringar i vår affärsverksamhet och i internationella krav på överensstämmelse. När denna policy ändras kommer vi att uppdatera datumet för ’senaste ändring’ högst upp på denna sida.
Behöver du hjälp?

Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta oss direkt så hjälper vi dig med ditt ärende.