Ledex / Johnson Electric

Ledex / Johnson Electric offers a diverse range of rotary and linear solenoids. These industry-leading products include high-speed, short stroke rotary solenoids, such as the BTA and Ultimag series, and long-life, medium stroke linear solenoids, including open frame, tubular, and low-profile product families.

Presenterade produkter efter Ledex / Johnson Electric

Size 150–STA® Tubular Solenoids

Size 150–STA® Tubular Solenoids

Ideal for applications that require long life and high reliability.

Box Frame Linear Solenoids

Box Frame Linear Solenoids

Available in AC and DC versions and provide slightly higher force output and higher resistance.

STA® rörformiga linjära DC-solenoider

STA® rörformiga linjära DC-solenoider

Idealiska för tillämpningar som kräver lång livslängd och hög tillförlitlighet.

BTA Brushless Torque Actuators

BTA Brushless Torque Actuators

Offers high-speed controllability in rotary stroke applications.