E3T-FL23-M1TJ 0.3M

Omron Automation and Safety
653-E3TFL23M1TJ03M

E3T-FL23-M1TJ 0.3M

Tillverk:

Beskrivning:
Photoelectric Sensors BGS L/ON PNP

ECAD-modell:
Ladda ned den kostnadsfria Libary Loader för att omvandla denna fil för ditt ECAD-verktyg. Läs mer om ECAD-modellen.

Tillgänglighet

Lager:

Ej på lager

Fabrikens ledtid:

 
Minst: 1   Flera: 1

-,-- €
-,-- €
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD

Prissättning (EUR)

Antal Enhetspris
Ext. pris
219,25 € 219,25 €
218,11 € 2.181,10 €
213,73 € 5.343,25 €
209,41 € 10.470,50 €
1.000 Beräkning
Produktattribut Attributvärde
Omron
Produktkategori: Fotoelektriska sensorer
RoHS-direktivet:  Detaljer
Märke: Omron Automation and Safety
Produkttyp: Photoelectric Sensors
Fabriksförpackningskvantitet: 1
Underkategori: Sensors
Del # Alias: E3TFL23M1TJ03M
Enhetens vikt: 20 g
TARIC:
8541409090
CNHTS:
8541490000
CAHTS:
8541400091
KRHTS:
8541409029