3Z4S-LE VS-5018H1

Omron Automation and Safety
653-3Z4SLEVS5018H1

3Z4S-LE VS-5018H1

Tillverk:

Beskrivning:
Fotoelektriska sensorer Hi-res Lens 50mm 4M

ECAD-modell:
Ladda ned den kostnadsfria Libary Loader för att omvandla denna fil för ditt ECAD-verktyg. Läs mer om ECAD-modellen.

Tillgänglighet

Lager:

Ej på lager

Fabrikens ledtid:

 
Minst: 1   Flera: 1

-,-- kr
-,-- kr
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD

Prissättning (SEK)

Antal Enhetspris
Ext. pris
5.217,11 kr 5.217,11 kr
5.206,85 kr 52.068,50 kr
Produktattribut Attributvärde
Omron
Produktkategori: Fotoelektriska sensorer
Märke: Omron Automation and Safety
Produkttyp: Photoelectric Sensors
Fabriksförpackningskvantitet: 1
Underkategori: Sensors
Del # Alias: 3Z4SLEVS5018H1
TARIC:
8541409090
CNHTS:
8541490000
CAHTS:
8541400091
ECCN:
EAR99