Ser du något fel?

3Z4S-LE SV-3514H

Omron Automation and Safety
653-3Z4SLESV3514H

3Z4S-LE SV-3514H

Tillverk:

Beskrivning:
Camera Lenses Hi-res Lens 35mm

På lager: 1

Lager:

1 Kan skickas omedelbart

Fabrikens ledtid:

6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
 
Minst: 1   Flera: 1

-,-- €
-,-- €
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD

Prissättning (EUR)

Antal Enhetspris
Ext. pris
408,15 € 408,15 €
371,09 € 3.710,90 €
363,99 € 9.099,75 €
50 Beräkning
Produktattribut Attributvärde
Omron
Produktkategori: Kameralinser
RoHS-direktivet:  Detaljer
Lenses
44 mm x 45.5 mm
Märke: Omron Automation and Safety
Maximal drifttemperatur: + 50 C
Minsta drifttemperatur: 0 C
Produkttyp: Camera Lenses
Fabriksförpackningskvantitet: 1
Underkategori: Cameras & Accessories
Del # Alias: SV3514H
TARIC:
8541409090
CNHTS:
9031809090
CAHTS:
8541400091
USHTS:
9002190000
ECCN:
EAR99